View Post

(บทความ) ตลาด Gaming Monitor เตรียมขานรับเทคโนโลยี 4K HDR ในปี 2018 นี้

ตลาดเกมมิ่งมอนิเตอร์ปี 2018 ก็น่าสนใจไม่น้อยเหมือนกัน เมื่อมีข่าวจากผู้ผลิตจอหลายๆ เจ้าได้ประกาศว่าในปี 2018 นี้ จะมีจอมอนิเตอร์ไฮเอนด์ที่รองรับ HDR ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องท้าทายมากสำหรับเทคโนโลยีจอ LCD ที่ข้อจำกัดคือเรื่องของระดับความสว่างและอัตรา Contrast Ratio