View Post

อธิบายปรากฏการณ์ Blooming Effect บนจอ Mini LEDs ของ Apple iPad Pro

เมื่อผู้ใช้ต่างนำจอ mini LEDs ไปเปรียบเทียบกับจอ OLED แล้วหน้าจอเกิด Blooming Effect หรือมีแสงสว่างรอบวัตถุบนภาพที่เปิดพื้นสีดำ จึงต่างคิดว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับ QC