View Post

ไขข้อสงสัย | Factory Calibration คืออะไร และเชื่อถือได้หรือไม่?

Factory Calibration คือกระบวนการปรับเทียบสีหรือปรับจูนหน้าจอมาจากผู้ผลิตตั้งแต่ต้น โดยไม่ว่าจะใช้อิงจากมาตรฐานของผู้ผลิตเองหรือมีการนำมาตรฐานจากที่อื่นเข้ามาใช้ในการอ้างอิงเพื่อให้ได้การรับรอง สร้างความน่าเชื่อถือ และออกใบผลทดสอบของหน้าจอรุ่นนั้น ๆ เอาไว้เป็นตัวรับรองให้กับผู้ใช้ได้เห็นว่า หน้าจอตัวนี้มีการปรับจูนตามมาตรฐานเบื้องต้นแล้วโดยมีผลทดสอบต่าง ๆ ไว้ให้ดูประกอบเบื้องต้น

View Post

Software Calibration และ Hardware Calibration มีความแตกต่างกันอย่างไร

กระบวนการทำ Calibrate หน้าจอจะมีอยู่สองแบบด้วยกันคือ Software Calibration และ Hardware Calibration ขึ้นอยู่กับว่าหน้าจอตัวนั้น ๆ รองรับแบบใด แต่ส่วนใหญ่แล้วกว่า 90% ของหน้าจอในตลาดรองรับเพียง Software Calibrationเท่านั้น แล้ว Software Calibration และ Hardware Calibration นั้นแตกต่างกันอย่างไร บทความนี้มีคำตอบให้ครับ

View Post

Preview | เซ็ตภาพเปรียบเทียบจอ IPS HIGH-END และ iPad Pro 2018 พร้อมคลิบสอนการปรับโทนสีหน้าจอ

เซ็ตภาพนี้จะเป็นการเปรียบเทียบจอ IPS HIGH-END และ iPad Pro 2018 โดยวิธีการคาลิเบรตหน้าจอด้วย calibration display ตามวิธีแบบฉบับของเรา