View Post

วิธีติดตั้งโปรไฟล์คาลิเบรตด้วย DisplayCAL

วิธีการติดตั้งโปรไฟล์คาลิเบรตนี้ ไม่ใช่การคาลิเบรตหน้าจอนะครับ เป็นเพียงการนำโปรไฟล์สีแบบสำเร็จรูปแล้ว มาติดตั้งเพื่อใช้งานเท่านั้น เช่น การสั่งซื้อโปรไฟล์สีจากทาง RIPS COMP เพื่อนำมาติดตั้ง หรือกรณีแบคอัพข้อมูลสำรองไว้