View Post

ไขข้อสงสัย | Factory Calibration คืออะไร และเชื่อถือได้หรือไม่?

Factory Calibration คือกระบวนการปรับเทียบสีหรือปรับจูนหน้าจอมาจากผู้ผลิตตั้งแต่ต้น โดยไม่ว่าจะใช้อิงจากมาตรฐานของผู้ผลิตเองหรือมีการนำมาตรฐานจากที่อื่นเข้ามาใช้ในการอ้างอิงเพื่อให้ได้การรับรอง สร้างความน่าเชื่อถือ และออกใบผลทดสอบของหน้าจอรุ่นนั้น ๆ เอาไว้เป็นตัวรับรองให้กับผู้ใช้ได้เห็นว่า หน้าจอตัวนี้มีการปรับจูนตามมาตรฐานเบื้องต้นแล้วโดยมีผลทดสอบต่าง ๆ ไว้ให้ดูประกอบเบื้องต้น